Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Başvurusu

Özürlüler İdaresi Başkanlığı'ndan Bilgi Edinme Kanunu Çerçevesinde bilgi talepleriniz için ;
bilgiedinme.oyhgm@aile.gov.tr adresine elektronik posta yolu ile başvurabilirsiniz.

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre;

  • Türk vatandaşları ile karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye’de ikamet eden yabancılar Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanabilirler.
  • Vatandaşlarımız tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi alabilirler. Türkiye’de ikamet eden yabancılar ve tüzelkişiler de kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak bilgi isteyebilirler.
  • Başvurular dilekçeyle, bu Kanunla belirlenen matbu formu doldurmak suretiyle, ya da faks veya e-posta yoluyla da yapılabilir. Başvuruda, ad soyad, açık adres ve imza mutlaka olmalıdır.
  • Bilgi hangi kurumdan isteniyorsa, başvuru o kuruma yapılmalıdır.
  • Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanmak için yapılan başvurular, 15 iş günü içinde cevaplandırılır.
  • Başvurunun reddedilmesi hâlinde, 15 gün içerisinde bu Kanun uyarınca kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir.

 

Bilgi Edinme Başvuru Formu

  • Gerçek kişiler (Tek kişi müracaatları için kullanınız)
  • Tüzel kişiler (Her türlü kurum, kuruluş, dernek, vakıf vb. tüzel kişilikler için kullanınız)

 

* Word dokümanlarından size uygun olanını doldurup e-posta (bilgiedinme.oyhgm@aile.gov.tr) veya Kurumumuz haberleşme adreslerine posta yolu ile başvurabilirsiniz.