Türkiye'de Yaşlılara Hizmet Veren Kuruluşlar

    Huzurevi
Sayısı
 
Kapasite Bakılan Yaşlı
Sayısı
 
A Bakanlığımıza Bağlı Huzurevleri 107 11717 10692
B Diğer Bakanlıklara Bağlı Huzurevleri 2 566 566
C Belediyelere Ait Huzurevleri 20 2013 1409
D Dernek Ve Vakıflara Ait Huzurevleri 31 2556 1789
E Azınlıklara Ait Huzurevleri 7 920 644
F Özel Huzurevleri 130 6422 4495
  TOPLAM 297 24194 19596
 
  GÜNDÜZLÜ BAKIM HİZMETLERİ Merkez
Sayısı
  Üye
Sayısı
G Genel Müdürlüğümüze  Bağlı Yaşlı Hizmet Merkezleri 5   1100
H Özel Yaşlı Hizmet Merkezleri 1   15
  TOPLAM 6 0 1115